Informatie voor medewerkers van de Bibliotheek

Moeilijkheidsgraad van de Slimme Nieuwslezer

Bij het duiden van taalniveau wordt vaak het referentiekader Meijerink (Meijerink-schaal) gehanteerd. Het ‘probleem’ met de Meijerink-schaal is dat deze niet op laaggeletterden is geënt. De Slimme Nieuwslezer is op KSE-2 getest. Meijerink en KSE zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. De Slimme Nieuwslezer is wat dat betreft specifiek als NT1-methode ontwikkeld op basis van onderzoek met experts van het ‘ITTA’, het ‘KAN’.
De Slimme Nieuwslezer is geschikt vanaf niveau KSE-2

Doelgroepen

De Slimme Nieuwslezer is ontworpen voor volwassenen die onvoldoende kunnen lezen of schrijven om effectief te kunnen handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties van studie en werk. De Slimme Nieuwslezer is het meest geschikt voor mensen waarvan Nederlands de moedertaal is en die het niveau ‘KSE-2’ aankunnen. De Slimme Nieuwslezer is bijzonder geschikt voor volwassenen die tot de werkzame beroepsbevolking behoren (ongeveer 30% van alle laaggeletterden in Nederland oftewel circa 420.000 mensen). Het is voor deze groep mensen steeds lastiger om door hun taalachterstand optimaal te functioneren in hun werkomgeving. Door de praktische opzet van de Slimme Nieuwslezer kunnen deze mensen met een minimale inspanning hun taal- én sociale ontwikkeling flink verbeteren. Vanzelfsprekend is de Slimme Nieuwslezer ook heel geschikt voor scholieren om mee te oefenen.

Hoe de Slimme Nieuwslezer het meest effectief kan worden ingezet

De Slimme Nieuwslezer is gericht op leeskilometers maken, leesplezier en gebruiksgemak en wordt het meest effectief ingezet binnen het formaat van een ‘leesgroep’ naar model van De Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Zie: ‘Van niet-lezer tot nieuwslezer’.

Vindbaarheid in het aanbod

De Slimme Nieuwslezer is gratis en voor iedereen vrij te gebruiken via ‘nieuwslezer.bibliotheek.nl’ (tot 2013 moesten bibliotheken tokens voor gebruik aanvragen) maar wat niet zichtbaar is kan ook niet gevonden worden. Het is daarom belangrijk dat de Slimme Nieuwslezer ook daadwerkelijk in de digitale catalogus van de Bibliotheek wordt opgenomen.

Zichtbaarheid op locatie is natuurlijk ook belangrijk. Zo heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in eigen beheer aansprekende posters ontwikkeld. Dankzij deze posters weten bezoekers dat de bibliotheek onder andere laaggeletterden ondersteunt.

Neem voor tips en vragen over de promotie van de Slimme Nieuwslezer contact op met stichting.bibliotheek.nl.